Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Bilgi FTW NPC Yönetimi ve Diğer Detaylar

NPC çalıştırma​

Kullanıcı bir kale yöneticisini çalıştırmadıkça kalede NPC ile konuşmaya izin verilmez.

fortress_npc1_1.jpg


NPC’yi Açığa Alma​

Kullanıcı değerlendirmesiyle kale NPC'sinin açığa alınmasına izin verilmez.
Kale NPC’si, kullanıcı kale savaşını kaybettiğinde zorunlu olarak açığa alınır. Kale NPC’si açığa alındıktan sonra NPC tarafından gerçekleştirilen tüm item üretimi ve eğitim kursları sona erdirilir.NPC’yi Kullanma​

NPC görevlendirildikten sonra, kaleyi işgal eden guildin tüm üyeleri ve müttefik guild NPC menüsünü kullanabilir. Ancak, bazı işlevlerin kullanımı guild lideri (kale savaşındaki kumandan) ve onun tarafından atanan personelle sınırlandırılmıştır. (Savaşta kaleyi geçici olarak işgal edenler hariç)

Kale Yönetimi​Liste​
Kale savaşı kumandanı​
Kale savaşı idarecisi​
Üretim idarecisi​
Eğitim kursu idarecisi​
Genel guild üyesi​
Vergi oranını ayarlama
O​
X​
X​
X​
X​
Vergi koyma
O​
X​
X​
X​
X​
NPC çalıştırma
O​
X​
X​
X​
X​
Muhafız seferberlik itemlerini satın alma
O​
O​
X​
X​
X​
Muhafız konumlandırma
O​
O​
X​
X​
X​
Setlerin Yerleştirilmesi
O​
O​
X​
X​
X​
Muhafızı açığa alma
O​
O​
X​
X​
X​
Kale yapısı Yönetimi
O​
O​
X​
X​
X​
Kale yapısı işlemi
O​
O​
X​
X​
X​
İtem üretimi
O​
X​
O​
X​
X​FTW Kale Yöneticisi

Kale yöneticisi kale işgal edildikten sonra kale içinde çalıştırılması zorunlu olan bir NPC’dir, vergi denetimi, kale savaşı görevleri ve yeni NPC’leri çalıştırmak gibi işleri yapar.

fortress_npc1_2.jpg

Vergi denetimi​

Kale yöneticisine büyük şehirlerde ve işgal edilen kaleyle ilgili özel dükkanlarda vergi oranlarını ayarlama ve vergi koyma hakkı verilmiştir.
Vergi oranı -%20 ve +%20 arasında ayarlanır. Vergi oranı ayarlaması her Cumartesi saat 00:00:00’dan 23:59:00’a kadar yapılabilir ve yapılma sıklığı sınırlandırılmamıştır.
Vergi koyma işlemi sadece her Cumartesi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Vergi Toplama düğmesini tıklattığınızda vergiler envantere aktarılır.
Vergi koyma yetkisi guild lideriyle (kale savaşındaki kumandan) sınırlandırılmıştır.


Vergi konulan nesneler​

① Büyük kale – Silah dükkanları, savunma aracı dükkanları, nalbur dükkanları, iksir dükkanları, Boyut Kapısı ve özel dükkanlar
② Bandit Dağı Sığınağı – Eşkıyaya özel dükkanlar ve Çin ile doğu ülkeleri arasında ticaret yapan gemiler
② Black Robber Mağarası kalesi – Black Robber Mağarası'na özel dükkanlar ve Çin ile Hotan arasında ticaret yapan gemiler
④ Evil-Order kalesi – Evil-Order kalesine özel dükkanlar ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’daki Limanlar


Vergi oranı ayarlamasından sonraki fiyat değişimi ve vergiler​


fortress_npc1_3.jpg


① Genel itemler
- Kullanıcının item satın alma fiyatı = Temel item alım fiyatı + vergiler
- Kullanıcının item satış fiyatı = Temel item satış fiyatı - vergiler
② Özel ürünler
- Kullanıcının mal satın alma fiyatı = Temel mal alım fiyatı + vergiler
- Kullanıcının mal satış fiyatı = Temel mal satış fiyatı - vergiler
③ Boyut Kapısı, limanlar, özel tekne ve tünel harçları ortak itemlerle aynı şekilde alınır.
④ İstisna
- Kaleyi işgal eden guild üyelerine ve müttefikguilde %20 - %0 arasında vergi oranı uygulanır.
(%20’den büyük vergi oranları otomatik olarak %0'a ayarlanır.)


İtemlerin yeniden satın alınması ve vergi oranı​


İtemlerin yeniden satış fiyatı temel item fiyatından verginin düşülmüş halidir ve itemlerin yeniden satın alım fiyatı ana fiyatla satış fiyatı arasında en yüksek fiyattır.
Örneğin bir itemin ana fiyatı 1.000 Altın olduğunda ve vergi oranı %10 iken itemin satış karı 900 Altındır. Bu durumda itemnin ana fiyatı daha yüksek olduğundan yeniden satın alma fiyatı itemin temel fiyatı olan 1.000 Altındır.
Ancak bir itemin ana fiyatı 1.000 Altın olduğunda ve vergi oranı -%10 iken itemin satış karı 1.100 Altındır. Bu durumda itemin satış karı ana fiyatından daha yüksek olduğu için yeniden satın alma fiyatı 1.100 Altın olur.

Kale savaşı görevleri​


fortress_npc1_4_1.jpg

Bilgiler, kale savaşı programları ve kale yöneticisine kale savaşı için başvuruda bulunmuş guildler de dahil olmak üzere kale yöneticisinden edinilebilir. (Bilgileri kaleyi işgal eden guildin tüm üyeleri kullanabilir.)
[Kale Savaşı Başvuru Listesi] sadece guildlerin kaydedilip kaydedilmediğini gösterir.
- Guild katılırken: “Kale savaşı için başvurulan guild var.”
- Hiçbir guild katılmadığında: “Kale Savaşı için başvurulan guild yok.”

Kale NPC’sini Çalıştırma​


fortress_npc1_5.jpg

NPC çalıştırma yetkisi guild lideriyle (kale savaşındaki kumandan) sınırlandırılmıştır. NPC çalıştırma belirli miktar Altın ve GP ödemesi gerektirir.

Kale görevlisi​

Kale görevlisi kalenin yanındaki büyük şehirde bulunur ve kale savaşına başvuruda bulunma ve savaşla ilgili itemleri satın alma/satma görevlerini yerine getirir.


fortress_npc1_6.jpg
fortress_npc1_7.jpg

Kale savaşı başvurusu​


Kale savaşında kaleye saldıran taraf için başvurma​

Kale savaşına başvurma yetkisi belirlenen süre içerisinde olmak üzere guild lideriyle sınırlandırılmıştır ve savaş başvurusu şu gereksinimleri karşılamalıdır:
- Guild seviyesi 3 ya da üzeri
- Uygulama itibariyle 7 veya daha fazla guild üyesi
- Belirlenen kayıt ücreti
- Kaleyi işgal eden guildin müttefiki olan guild dışında bir guild


Kale savaşında kaleyi savunan taraf için başvurma​

Guild liderine, müttefiki olan guild bir kaleyi işgal etmişse, kale savunması için kale savaşı boyunca başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır. Kale savaşının kale savunması için yapılan başvurusu aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
- Guild seviyesi 3 ya da üzeri
- Uygulama itibariyle 7 veya daha fazla guild üyesi
- Kayıt ücreti yok

Kale savaşını iptal etme​

Kale savaşını iptal etme yetkisi belirlenen bir süreden önce olmak üzere guild lideriyle sınırlandırılmıştır. Kale Savaşı Başvurusu/İptali arabirim penceresindeki İptal düğmesine basın. (Kayıt ücretinin iade edilmeyeceğini unutmayın.)

Kale savaşıyla ilgili itemler​


fortress_npc1_8.jpg

Savaş yardımcısı​

Savaş yardımcıları kale içinde bulunur ve muhafızların işe alımıyla yapıların yönetiminden sorumludur. Savaş yardımcısını kullanma yetkisi guild lideri (kale savaşındaki kumandan) ve kale savaşı yöneticisiyle sınırlandırılmıştır.

Kale yapısı yönetimi​

Yapı Yönetimi düğmesinin basılması kale haritasını ve yapı bilgilerini gösteren Yapı Yönetimi penceresini açar.


fortress_npc1_9.jpg

Kale yapılarını yükseltme işlemi aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
① Guild lideri ve kale savaşı yöneticisinin seviyesi yapıların gereken seviyesinden daha yüksek olmalıdır.
② Yükseltme için Altın ve GP gerekir.
③ Yükseltme düşünülen yapıların seviyesinde belirli bir süre geçmesi gerekir.
④ Yapının dayanıklılığı %100 değilse yükseltme işlemine izin verilmez.

Muhafız çalıştırma​

fortress_npc1_10.jpg

Muhafızların seferberliği için item satın alarak muhafız çalıştırmaya izin verilir. Muhafızların seferberliği için item satın alınması Altın ve GP tüketir.
İki tür muhafız vardır: Gezici devriye ve sabit koruyucu muhafız.


Demirci

Demirci kale içinde bulunur ve itemlerin üretim ve onarımından sorumludur. Demirciyi kullanma yetkisi guild lideri (kale savaşındaki kumandan) ve üretim idarecisiyle sınırlı tutulmuştur. Üretim idarecisi çalıştırmak item üretim maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sağlar.

İtem onarımı​

İtemlerin demirci tarafından onarılması ortak itemlerle aynı şekilde yapılır. Ancak demircinin bütün itemleri onarmasına izin verilir.

İtem üretimi​


fortress_npc1_11.jpg

İtem Üretimi düğmesine basıldığında kalede üretim için kullanılabilecek itemlerin listesi görüntülenir. Fare işaretçisi üretim itemlerinden birinin üzerine getirildiğinde itemin temel bilgileri, üretim süresi ve gereken Altın ve GP görüntülenir.
İtemin üretimi tamamlandıktan sonra Tamamla düğmesi etkinleşir ve item Tamamlandı düğmesine basan guild lideri ya da üretim müdürüne gönderilir.


Muhafızlar


Muhafızlar kale güvenliğinden sorumlu NPC’lerdir. Muhafızları kullanma ve konumlandırma yetkisi guild lideri (kale savaşındaki kumandan) ve kale savaşı yöneticisiyle sınırlandırılmıştır. Muhafız türleri her kaledeki görevlerine göre tanımlanır: Muhafız ve canavarların seviyeleri aşağıdaki gibidir:

Muhafız görevleri​


fortress_npc1_13.jpg

İki tür muhafız vardır: Sabit ve gezici devriye muhafız. Büyük kalede en fazla 30, küçük kalede ise en fazla 15 muhafız görevlendirilebilir.
Muhafızları görevlendirmek için muhafız seferberlik emirlerini kullanın. Muhafızları görevlendireceğiniz yerleri sol fare düğmesiyle tıklatın.
(Muhafızlar sadece sarı daire ile belirtilen alanlar için görevlendirilebilir. Alan kırmızı daireyle belirtilmişse muhafız görevlendirilemez.) Muhafızlar sadece kale savaşına hazırlık dönemi sırasında konumlandırılabilir; yapıların üzerine görevlendirilmelerine izin verilmez. Ayrıca, işgal altındaki kalelerin haricindeki kalelerde muhafızların görevlendirilmesine izin verilmez.

Muhafızların açığa alınması ve eleme​

Muhafızı açığa almak için muhafızların Hedef penceresinde D düğmesine ve Doğrula penceresinde Tamam düğmesine basın.
Muhafızı açığa alma yetkisi guild lideri(kale savaşındaki kumandan) ve kale savaşı yöneticisiyle sınırlandırılmıştır.
Eylem anında öldürülen muhafızlar yeniden oluşturulamaz, elenirler.

fortress_npc1_14.jpg

Muhafızların PK kuralları​


fortress_npc1_15_1.jpg

Muhafızların PK kuralları​


Muhafızlar kaleyi işgal eden guild ve müttefikiyle dostane ilişki içindedirler ve kale savaşı ve işgal döneminde bağımsız olarak saldırılamazlar. Kaleyi işgal eden guild ve müttefiki olan guild üyelerinin muhafızlara etkili bir şekilde saldırmasına izin verilir. Kullanıcı düşman guildin bir üyesiyse ya da katilse muhafızlar kullanıcıya saldırır. (İşgal eden guild ya da müttefikinin katil üyesi saldırı almaz.)

Kale canavarı​


Kale canavarı kalenin bir simgesidir ve kale savaşında canavarları harekete geçirme yetkisi guild lideriyle (kale savaşındaki kumandan) sınırlandırılmıştır.
İki tür kale canavarı vardır: Üretim canavarları kalede üretilirken satılık canavarlar da kale görevlisinden edinilebilir.

Kale Canavarlarının Oluşturulması​


Jangan/Donwhang/Hotan​
Constantinople/Samarkand
(Uygulanmadı)​
fortress_npc1_18.jpg
fortress_npc1_19.jpg
Hang-A
Hagiazo Dow


Canavarlar kalenin içindeki nalbantta oluşturulabilir.
Kalede oluşturulan canavarlar yalnızca gizli kalede kullanılabilir.

Kale Canavarı Satışları​


Jangan/Donwhang/Hotan​
Constantinople/Samarkand
(Uygulanmadı)​
Bandit (Uygulandı)
Black Curtain (Uygulanmadı)​
Evil Order
(Uygulanmadı)​
fortress_npc1_20.jpg
fortress_npc1_21.jpg
Coming Soon​
Coming Soon​
Manho
Cyclops
-​
-​


Satılacak canavarlar özellikle büyük şehirlerdeki kale katiplerinde bulunmaktadır ve herhangi bir kalede kullanılabilir.

Kale Canavarı Özelliklerinin Satışı ve Oluşturulması​


- Çağrıldıktan sonra HP 0 veya 20 dak'ya ulaştığında kaybolur
- Çağıranların bulunması canavarları etkilemez.
- Guild Lideri çağrılan kılavuzlarda olduğu gibi çağrılan canavarı ortadan kaldırabilir.
- Çağrılan canavarlar çağıranın düşmanlarına saldıracaktır.
- Çağrılan canavarlar sadece belirli bir aralıkta etkin olacaktır ve çağrılan canavar saldırgan bir canavardır.
- Çağrılan canavarlar saldıracakları düşmanlarını görebilir, fakat yalnızca COS etkileşim olduğunda saldırır.
- Çağrılan canavarlar PK yapsa da deneyim puanları toplanamayacaktır. (Guild Başkanı dahil)
- Çağrılan canavarlar HP kaybından ve anormal durumdan kurtulamaz.

Ödüllendirilen Canavar Çağırma Kaydırma​


Jangan/Donwhang
/Hotan​
Constantinople/
Samarkand
(Uygulanmadı)​
Bandit (Uygulandı)
Black Curtain (Uygulanmadı)​
Evil Order
(Uygulanmadı)​
fortress_npc1_22.jpg
fortress_npc1_23.jpg
fortress_npc1_24.jpg
fortress_npc1_25.jpg
Tai-Sui
Battle Golem
Hyeongcheon
Öfke Bulutu


Rastgele çağrılan eşsiz canavarlar ile aynı.
Ödüllendirilen Canavar Çağırma Kaydırması oluşturulabilir ve kalenin içinde ve dışında kullanılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • fortress_npc1_2.jpg
    fortress_npc1_2.jpg
    61.6 KB · Görüntüleme: 0
Son düzenleme: